Workshop ARCHITEKTURA + SOCIOLOGIE

Mezioborový workshop pro studenty architektury / urbanismu a sociologie

V Říjnu 2021 jsme realizovali mezioborový workshop pro studenty vysokých škol - propojili jsme Ateliér Architektury 4 na pražské VŠUP se studenty sociologie na FSV UK a FF UK, abychom oba světy seznámili a v praxi se setkali s přínosy i limity vzájemné spolupráce.
Téma přinesli architekti z A4 zaměřením jejich semestrální práce. Ta se týká dvou měst – Litomyšle a Vysokého Mýta – kterými vede poměrně vytížená silnice I/35, která by se měla zklidnit po dostavbě dálnice. Tato situace tak přináší oběma městům příležitost pro změnu. Architekti se tedy v zimním semestru měli zabývat urbanistickými návrhy silnice I/35 a jejího okolí. Společným cílem architektů a sociologů tak bylo hledat v obou městech odpovědi na otázky, které by pomohly téma lépe uchopit, pochopit, jak prostor vnímají místní obyvatelé, jak ho užívají a jak vlastně zacházet s prostorem, který projde takovou změnou. Pro tento účel jsme zvolili kvalitativní přístup – polostrukturované rozhovory a mentální mapy.
Workshop začal úvodním setkáním, na kterém jsme mluvili o různých formách zapojování veřejnosti do urbanismu a plánování veřejných prostranství. Seznámili jsme studenty s průběhem výzkumu a se zvolenou metodou. Bavili jsme se o tom, jak vést rozhovor v terénu a jak tvořit mentální mapy. Poté následovaly čtyři nabité dny v Litomyšli a Vysokém Mýtě. Pobyt jsme zahájili setkáním se starosty a městskými architekty obou měst, kteří nám přiblížili kontext a okolnosti, za kterých do terénu vstupujeme. Následující dva dny byli studenti ve smíšených skupinkách (dva architekti + jeden sociolog) v ulicích. Celkem získali 139 rozhovorů a k nim spousty mentálních map. Na závěr jsme si společně shrnuli poznatky z výzkumu.

Mentální mapy a rozhovory jsme pak v užším Socionautím kruhu zpracovali a s přispěním studentů sociologie zpracovali do podoby závěrečného výstupu, který jsme architektům odprezentovali.

Závěrečná zpráva z workshopu (pdf)