České Budějovice

Urbanistické workshopy pro České Budějovice

České Budějovice kandidují na Evropské hlavní město kultury 2028! Při této příležitosti vznikl doprovodný program Kul.turista, jehož součástí se stal i Socionaut se svými urbanistickými workshopy. Co to je?

Vycházíme z předpokladu, že lidé běžně o místě, ve kterém žijí, nepřemýšlí. Funkčně ho využívají, ale málokdo aktivně reflektuje jeho aktuální stav a zamýšlí se nad jeho potenciálem. Přitom identifikace s místem je jednou ze základních hodnot, díky kterým se zvyšuje sounáležitost místních s lokalitou a tím i jejich ochota se o prostředí, ve kterém žijí, aktivně starat.

Zapojování veřejnosti do procesů plánování a rozhodování o místě, ve kterém žijí, je stěžejní aktivitou, díky které mohou vznikat dlouhodobě udržitelná místa k životu, ve kterých se bude všem dobře žít.

Proto vznikl koncept urbanistického workshopu, jehož cílem je jednoduše na chvíli zastavit. Zasoustředit se na lokalitu, ve které se pohybuji, uvědomit si, co mě obklopuje, svoje postřehy a představy sdílet s ostatními, rozpoznat potenciál místa i vlastních sil v rámci komunity lidí a ideálně začít aktivně něco ve svém okolí
vytvářet. Hlavními tématy workshopů bylo:

zcitlivění k prostředí
reflexe současného stavu
potenciál místa
aktivace k činnosti
zaměřit se na přehlížené
(menšiny, teenageři, handicapovaní…)

V rámci budějovického Kul.turisty proběhlo od března do září 2022 celkem sedm urbanistických workshopů v různých částech města. Pro účastníky jsme si připravili pět aktivit - mentální mapy, vybarvovací prostorové analýzy, kreslící okno, stavbu ideální čtvrti a deskovou hru Městský vizionář.

Některé z nich nám posloužily jako analytický nástroj, ostatní pak měly za úkol přilákat pozornost kolemjdoucích, zapojit jejich představivost, pohrát si s ní a sdílet své představy s ostatními. Šlo nám primárně o vytvoření bezpečného a svobodného prostoru, ve kterém není správných nebo špatných odpovědí a důležitý je pro nás názor každého. I proto jsme volili metody tak, aby byly co nejvíce inkluzivní - tedy vhodné pro každého bez ohledu na věk, národnost, vzdělání nebo cokoli jiného.