Kladno - Náměstí Svobody

Plánovaná revitalizace nás přivedla na náměstí Svobody v Kladně. Několik dní jsme se zde ptali místních, uživatelů daného prostoru, jak reflektují současný stav náměstí a jak si ho představují do budoucna. Hlavním zdrojem informací o daném prostoru pro nás byly rozhovory s lidmi přímo na místě. Přemýšlet o prostoru, jeho hodnotách, nedostatcích a potenciálu nemusí být pro každého samozřejmostí, i když místem prochází denně. Dobrým pomocníkem nám i tady byly mentální mapy, kterých se v Kladně podařilo vytvořit přes 50. Celkem jsme mluvili svíce než 70-ti lidmi, pozorovali jsme rytmus místa, rozmanitost jeho uživatelů, do map jsme zaznamenávali obvyklé trasy pohybu i oblíbená a neoblíbená místa. Souhrn zjištění z terénu jsme následně sepsali do brožurky, doplnili fotografiemi z místa a prezentovali zástupcům města Kladna a architektům, kteří budou s našimi výstupy při zpracování studie dál pracovat.

brožurka Náměstí Svobody.pdf