Ptáme se tam, kde je složité se zeptat.

Socionaut

Chceme, aby sociologie byla srozumitelná bez ohledu na odbornost a její výstupy byly přínosné a užitečné. Naším cílem je propojovat každého se zájmem o žitý prostor – sociology, architekty, vedení obcí a místní obyvatele, vytvářet příležitosti pro sdílení a přispívat tak k vytváření lepších míst k životu. Zkoumáme prostor a jeho význam pro místní obyvatele a společnost. Pohybujeme se v rámci kvalitativního a participativního výzkumu, metody ale nebereme jako předem dané a neměnné.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, volíme postup a řešení na míru a přizpůsobujeme ho daným podmínkám. Chceme, aby se mezioborová spolupráce stala běžnou součástí plánovacích procesů. Věříme, že dobrá místa k životu jsou taková, která umožňují a podporují zapojení všech skupin do plánování. Jen díky tomu může vzniknout dlouhodobě životaschopná společnost.

Pracujeme pro

Společně zjistíme, jaké představy a očekávání mají obyvatelé vaší obce. Co si myslí o místě, kde žijí, co oceňují a co jim vadí. Vidí v obci prostor pro zlepšení? Co by vám i jim pomohlo k lepšímu soužití? Díky využívání kvalitativních technik zapojujeme i obyvatele, kteří jinak sítem dotazování snadno propadnou. Vytváříme bezpečný prostor pro otevřený dialog a získáváme pro vás smysluplné, přínosné a použitelné informace.

Strategické plánování, územní plány a územní studie, kulaté stoly, participace, komunitní rozvoj.

Znáte to, nestíháte a potřebujete spoustu informací z terénu. Co si místní myslí o prostoru, ve kterém se denně pohybují? Jaké silné a slabé stránky místo má? Jaká jsou specifika daného prostoru a jak konkrétní lokalita funguje? Jakým způsobem a proč lidé určitý prostor využívají a co by jim pomohlo k jeho zkvalitnění? Jak komunikovat různé záměry obyvatelům a dalším uživatelům daného prostoru? Tohle umíme. A především – jde nám o smysluplné, použitelné a přínosné výstupy. Žádné stohy popsaných papírů, ale společně formulovaná témata a nalezení odpovědí na ně. Věříme, že důležitý je výsledek, kterým by v tomto případě mělo být lepší místo k životu.

Územní plánování a územní studie, strategické plánování, analýzy, kvalitativní výzkum.

Rádi byste rozpohybovali komunitní život ve vaší obci a hledáte způsoby, jak podpořit sounáležitost místních a jejich vztah k místu? Anebo se vám něco nelíbí ve způsobu správy vaší obce a nevíte si rady, jak oslovit vedení obce a zahájit produktivní dialog? Anebo potřebujete smysluplný dialog spíše vést mezi jednotlivými skupinami místních, kteří mají odlišné představy? Pomůžeme vám pustit se do toho. Ke každé výzvě přistupujeme individuálně a hledáme konkrétní způsoby řešení. Klasické přístupy i experimentální a úplně nové metody.

Veřejná setkání, komunitní plánování, sousedská sešlost, pouliční slavnost, bál v sokolovně

Věříme, že současná mantra mezioborové spolupráce není marná a ze všech sil se snažíme přispět k tomu, aby se stala běžnou součástí plánovacích procesů. A protože věříme, že čím dřív se začne, tím líp, vytváříme příležitosti pro studenty a odborníky. Workshopy a letní školy, na kterých se můžou potkat studenti architektury se studenty sociologie a jiných příbuzných oborů a učit se vzájemné spolupráci a společnému jazyku. Přednáškové a diskuzní cykly s odborníky od nás i ze zahraničí. Velmi rádi spolupracujeme se studenty a absolventy i na našich aktuálních projektech. Klidně se nám ozvěte!

Workshopy, diskuze, přednášky.

Projekty

Socionauti

Lucka je sociokulturní antropoložka. Studovala Kulturologii na FF UK a Sociální a kulturní antropologii na ZČU v Plzni. Je zakládající členkou Socionautu. Zajímá se o kvalitativní metody výzkumu, veřejný prostor a lidi v něm. Ráda plánuje, vykopává první návrhy, tvoří koncepty a mluví s lidmi. Smysl práce v Socionautu vnímá v tom, že dává hlas i lidem, kteří ho vždy nemají. Mezi její témata patří mimo jiné kulturní rozmanitost, menšiny, gender, teenageři a kultivace veřejné diskuse.

Je zakladatelkou spolku Socionaut. Zkoumá alternativní a herní nástroje pro rozvoj komunikace veřejnosti s “profesionály” i mezioborovou spolupráci. Pracuje jako socioložka, konzultantka, facilitátorka a lektorka. Je absolventkou FSV a FF UK v Praze. Jako kulturoložka a urbánní socioložka studovala fungování komunit různého měřítka ve Švédsku, Rakousku či Portugalsku. Ve své práci se snaží oslovit, zaujmout a propojit co nejširší okruh aktérů. Ti jsou klíčem pro vznik dlouhodobě lepších míst k životu pro všechny. Usiluje o budoucnost, kde mají obce kromě městských architektů také své městské sociology.

Vystudoval humanitní studia na Karlově a krajinné inženýrství na Zemědělské univerzitě. Ve volném čase pořádal hudební festivaly, komunitní akce a s kamarády založil a provozoval kulturně komunitní centrum Klubovna. Tento mix zájmů a zkušeností uplatňuje v různých pracovních pozicích v oblasti participace veřejnosti, aplikované sociologie či antropologie. Tři roky pracoval jako referent pro participaci v MČ Praha 6 a od roku 2019 se touto činností zabývá ve spolku Socionaut a firmě AVD - Ateliér pro veřejnou debatu. Zajímají ho podivíni, elektrokola, bioodpad, invazivní druhy, městská divočina, gentrifikace, vnitrobloky, zelené střechy, dešťová voda a tak nějak všechno ostatní.

Martin je sociální antropolog s primárním zaměřením na antropologii města. Věnuje se především kvalitativnímu výzkumu. Čas tráví zkoumáním, koordinací, navrhováním metodik a občas taky facilitací. Pracoval na projektech rozvoje Prahy a Jihlavy a vyzkoušel si spolupráci s IPRem, UCEEBem, Hanuskou a Konsentem. Teď dokončuje magisterský program Antropologických studií na Karlově Univerzitě, kde s kanceláří Analýz měst zkoumá dynamiku pražských uzavřených rezidenčních areálů. Během studií se podíval do Španělska, Kanady, Spojených Států a Dánska. Rád leze, jezdí na kole, hraje šachy a po nocích rozebírá smysl života.

Aneta je socioložka a sociální antropoložka se zaměřením na občanskou participaci a městské plánování. Odborné zkušenosti nabírala v práci na různorodých projektech v soukromém i neziskovém sektoru. Kromě jejího zapojení v Socionautu se s ní v můžete setkat i jako s odbornou garantkou výzkumů v Konsent z.s. a na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde působí jako externí odborná asistentka v oboru sociologie. Magisterský titul získala ze sociologie a sociální antropologie na Univerzitě Karlově, kde Aneta v současnosti působí také jako PhD studentka se zaměřením na občanskou participaci a reflexivní urbánní plánování. Ve volném čase se ráda věnuje plavání a její největší vášní je cestování.

Reza je socioložka města a architektury. Má zkušenosti v oblasti městského plánování, výzkumu a projektového řízení jak z veřejné správy, tak z neziskového sektoru či soukromé architektonické kanceláře. Dva roky byla odbornou asistentkou radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Participativnímu plánování se věnovala např. jako koordinátorka participace MČ Praha 6 nebo ve spolupráci s IPR Praha.
Zaměřuje se na urbanistické a krajinářské projekty, témata modro-zelené infrastruktury, adaptace na změnu klimatu a propojování aktérů veřejné správy a občanské společnosti. Nejvíc ji baví práce „naživo“ s lidmi – facilitace veřejných setkání, moderování akcí či mediace při vyjednávání a řešení konfliktů. Má ráda divadlo, běžky, léto a vítr od moře.

Kateřina je umělkyně, která se zabývá participací a viděním stereotypů. Pracuje s hranicemi osobního „malého“ a veřejného „velkého“ světa. Dětství prožila v aktivistických kruzích, a tím pádem nechápe, proč mnoho spravedlivých řešení není rozšířeno v praxi, ačkoli teoreticky jsou velmi dobře popsané. Kvůli tomu studuje na Akademii výtvarných umění v Praze a momentálně na The Royal Danish Academy of Fine Arts v Kodani. Jejími médii jsou hlavně slova, kresba a práce se skupinami lidí. V roce 2019 spoluzaložila Kulturní centrum Prádelna v Českém Krumlově. Ráda čte a chodí.

Socionaut z.s.
Dělnická 30, Hýskov 267 06
IČO:085 15 352
č.ú. 2201823678/2010
info@socionaut.org

InstagramLinkedIn