Hra Městský vizionář

Desková hra pro snadnější zapojení přehlížených do plánování veřejného prostoru

Znáte to, na poslední chvíli se dozvíte, že se v místě, kde bydlíte, pořádá veřejné setkání. Zajímá vás to, rádi byste se dozvěděli, co se chystá za změny, jestli konečně postaví to hřiště nebo udělají něco s tím parkem přes ulici, co zarůstá. Jenže nemáte čas. Jste v tu dobu v práci nebo se třeba staráte o rodinu. A co teprve vaše děti nebo vnoučata – ty si asi na nástěnce u obecního úřadu informaci o nějakém setkání nepřečtou, a i kdyby, tak tam sami rozhodně nepůjdou. A děda se do té zasedačky na úřadě po schodech ani nedostane…

O veřejném prostoru a místě, ve kterém žijeme, bychom měli mít možnost se vyjádřit všichni stejně. Dlouhodobě se proto snažíme nacházet způsoby, jak tuto situaci změnit a systematičtěji do diskuzí zapojovat mládež, seniory nebo etnické menšiny, a to způsobem, který je pro ně pohodlný, bezpečný a inspirativní. Třeba formou deskové hry Městský vizionář. Ta nabízí alternativu obvyklým participačním nástrojům, které tyto skupiny často přehlížejí, a pomáhá širší veřejnosti snáz zformulovat své představy.

Aktuálně je hra dostupná pouze v anglické a slovinské verzi. Díky finančnímu daru, který jsme získali v Dražbě dobrých skutků pořádaném Breakfaststory, aktuálně pracujeme na plnohodnotné české verzi. V té bychom rádi zrevidovali používanou terminologii a opsali je tak, aby jim rozuměl školák i laik. Rádi bychom také vytvořili více variant hry, které budou reflektovat různorodost míst, v nichž žijeme – město, vesnice i krajina.

Věříme, že Městský vizionář pomůže neziskovým organizacím, členům místních samospráv i komukoliv jinému, kdo hru využije jako další nástroj k zapojení obyvatel do plánování veřejného prostoru. Pomoc může i učitelům a učitelkám. Jedná se o edukativní pomůcku, která je vhodná i jako metodický nástroj při výuce na základních a středních školách, kde může podnítit zájem o veřejný prostor.