Spolupráce se spolkem Konsent na projektech Respekt je profi, Respekt až na půdu a Když to nechce, tak to nechce

Protože veřejný prostor je pro nás hlavně o vztazích a komunikaci mezi lidmi, jsme moc rádi, že můžeme pomáhat skvělému spolku Konsent v jeho misi budovat bezpečná místa k životu pro všechny bez rozdílu.
Společně spolupracujeme na projektech “Respekt je profi”, “Respekt až na půdu” a “Když to nechce, tak to nechce”, které usilují o zlepšování pracovního a studijního prostředí ve firmách a na středních a vysokých školách.

Naším úkolem je pomocí různorodých výzkumných nástrojů dynamiku těchto míst kriticky hodnotit a společně s Konsentem přinášet konkrétní kroky, jak slabé stránky či problémové chování dlouhodobě a systematicky zlepšovat. K tomu sledujeme dopady preventivního vzdělávání na informovanost, postoje a otevřenost teenagerů k tématům z oblasti sexuální výchovy, čímž také vytváříme pro Konsent důležitou zpětnou vazbu.